Реклама од 30 секунди во која се промовираат природните реткости на планините, езерото и опкружувањето околу градот