Маркетинг , бреднирање на терените и ПР ( соопштенија за медиуми – прес конференции )